Liên hệ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT- THƯƠNG MẠI SG TÂN VẠN LỢI Địa chỉ:            50/20/8  Nguyễn Quý Yêm , P. An lạc , Q. Bình Tân, TP. HCM Điện thoại :    08 . 543 227 06                        Fax:  08 . 543 227 06 Đại diện:                                              Trần Phan Thống      Chức vụ:                                                         Giám đốc Giấy […]

Giới thiệu

  CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI SG TÂN VẠN LỢI Giấy phép kinh doanh:  0 3 1 3    9 2 0    2 2 0 Địa chỉ:   50/20/8 Nguyễn Quý Yêm, P. An lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM Điện thoại :    08 . 543 227 06               Fax:  08 . 543 227 […]